KUZNYA vs CHETYRE LEDOKOLA

30-04-2021 09:15
The 30th Gameday

Player statistic

Ilya Kliachyn ASSISTS 02:14    
Vitaliy Valkov GOAL 02:14    
    03:47 FOUL Alexander Lyubimov
Ilya Kliachyn ASSISTS 04:27    
Anton Medvedev GOAL 04:27    
    05:51 ASSISTS Ilya Talaluev
    05:51 GOAL Andrei Revatskiy
    06:10 ASSISTS Andrei Revatskiy
    06:10 GOAL Ilya Talaluev
Gennady Malaschenko ASSISTS 08:07    
Ilya Kliachyn GOAL 08:07    
Ilya Kliachyn ASSISTS 18:08    
Georgiy Badalyan GOAL 18:08    
    21:44 ASSISTS Vasiliy Doronin
    21:44 GOAL Andrei Revatskiy
Gennady Malaschenko ASSISTS 23:55    
Ilya Kliachyn GOAL 23:55    
    25:03 ASSISTS Andrei Revatskiy
    25:03 GOAL Vasiliy Doronin
    28:35 ASSISTS Otar Sahokyja
    28:35 GOAL Kurov Ivan