KUZNYA vs Armeets

29-04-2021 17:00
The 29th Gameday

Player statistic

    03:35 ASSISTS Oleg Gubin
    03:35 GOAL Dmitriy Kotov
    11:59 ASSISTS Dmitriy Gavrilovich
    11:59 GOAL Gleb Miroshnikov
    13:02 ASSISTS Maxim Korobov
    13:02 GOAL Dmitriy Gavrilovich
    20:35 ASSISTS Grigorii Baranchukov
    20:35 GOAL Gleb Miroshnikov
    21:25 ASSISTS Grigorii Baranchukov
    21:25 GOAL Gleb Miroshnikov
Vitaliy Valkov ASSISTS 23:33    
Gennady Malaschenko GOAL 23:33    
Evgeniy Babitskiy ASSISTS 25:48    
Andrei Gerasimov GOAL 25:48    
    27:57 ASSISTS Oleg Gubin
    27:57 GOAL Dmitriy Gavrilovich