KUZNYA vs ALMATY

13-04-2021 18:15
The 13th Gameday

Player statistic

Evgeniy Babitskiy ASSIST 01:00    
Gennady Malaschenko GOAL 01:00    
Ilya Kliachyn ASSIST 01:13    
Gennady Malaschenko GOAL 01:13    
    03:06 ASSIST Ivan Isayev
    03:06 GOAL Evgeniy Lyzin
Georgiy Badalyan ASSIST 03:42    
Evgeniy Babitskiy GOAL 03:42    
Ilya Kliachyn ASSIST 05:41    
Georgiy Badalyan GOAL 05:41    
    12:47 ASSIST Ivan Kiselev
    12:47 GOAL Evgeniy Lyzin
Georgiy Badalyan ASSIST 16:35    
Vitaliy Valkov GOAL 16:35    
Ilya Kliachyn ASSIST 18:00    
Anton Medvedev GOAL 18:00    
Vitaliy Valkov ASSIST 20:52    
Gennady Malaschenko GOAL 20:52    
    25:30 ASSIST Evgeniy Borisov
    25:30 GOAL Evgeniy Lyzin
    26:30 ASSIST Ivan Isayev
    26:30 GOAL Evgeniy Lyzin
    27:15 ASSIST Evgeniy Lyzin
    27:15 GOAL Ivan Isayev
Gennady Malaschenko ASSIST 28:01    
Ilya Kliachyn GOAL 28:01