KUZNYA vs ALMATY

09-04-2021 13:00
The 9th Gameday

Player statistic

    04:40 ASSISTS Ilya Ostrovskiy
    04:40 GOAL Evgeniy Borisov
    10:49 ASSISTS Ivan Kiselev
    10:49 GOAL Ivan Isayev
Georgiy Badalyan FOUL 18:59    
    22:56 ASSISTS Evgeniy Lyzin
    22:56 GOAL Evgeniy Borisov
Kirill Malaschenko ASSISTS 24:54    
Georgiy Badalyan GOAL 24:54    
    25:20 FOUL Aleksandr Nesterov
Ilya Kliachyn FOUL 26:13    
Gennady Malaschenko ASSISTS 26:31    
Vitaliy Valkov GOAL 26:31    
    26:55 ASSISTS Evgeniy Borisov
    26:55 GOAL Evgeniy Lyzin
    27:50 FOUL Ivan Kiselev
    29:15 ASSISTS Evgeniy Lyzin
    29:15 GOAL Evgeniy Borisov