FERRUM vs LEDIANYE VOINY

12-04-2021 20:45
The 12th Gameday

Player statistic

Denis Mushkis ASSISTS 07:45    
Pavel Belyay GOAL 07:45    
    09:15 ASSISTS Igor Boyarchenkov
    09:15 GOAL Aleksandr Chirva
Alisher Mubarakshin ASSISTS 11:17    
Vladislav Shiryaev GOAL 11:17    
    19:15 ASSISTS Andrey Boltov
    19:15 GOAL Igor Boyarchenkov
    20:47 ASSISTS Aleksandr Chirva
    20:47 GOAL Denis Vasilenkov
    29:59 ASSISTS Denis Vasilenkov
    29:59 GOAL Aleksandr Chirva