FERRUM vs LEDIANYE VOINY

10-04-2021 18:15
The 10th Gameday

Player statistic

    01:45 ASSIST Aleksandr Gomolyako
    01:45 GOAL Denis Vasilenkov
    02:07 ASSIST Sergey Chystyakov
    02:07 GOAL Aleksandr Gomolyako
    07:08 ASSIST Danil Markus
    07:08 GOAL Sergey Chystyakov
    08:26 ASSIST Andrey Boltov
    08:26 GOAL Aleksandr Gomolyako
Dmitriy Kravets ASSIST 11:19    
Vladislav Shiryaev GOAL 11:19    
    17:51 ASSIST Aleksandr Gomolyako
    17:51 GOAL Danil Markus
Dmitriy Kravets ASSIST 18:11    
Vladislav Kuzmin GOAL 18:11    
    21:36 ASSIST Denis Vasilenkov
    21:36 GOAL Aleksandr Gomolyako
Vladislav Kuzmin ASSIST 22:33    
Andrei Popov GOAL 22:33    
    29:21 FOUL Aleksandr Gomolyako