FERRUM vs LEDIANYE VOINY

27-04-2021 20:45
The 27th Gameday

Player statistic

Nikita Frolov ASSIST 02:50    
Vladislav Shiryaev GOAL 02:50    
    06:18 ASSIST Sergey Chystyakov
    06:18 GOAL Mikhail Shalagin
Andrei Popov ASSIST 08:48    
Andrey Boltov GOAL 08:48    
Vladislav Shiryaev FOUL 12:13    
    12:13 GOAL Mikhail Shalagin
Andrei Popov ASSIST 13:49    
Andrey Boltov GOAL 13:49    
    14:23 FOUL Nikita Kacedym
Andrey Boltov ASSIST 15:02    
Sergey Pakhmurin GOAL 15:02    
    15:50 ASSIST Nikita Kacedym
    15:50 GOAL Timur Besharov
    19:20 ASSIST Mikhail Shalagin
    19:20 GOAL Sergey Chystyakov
    19:59 ASSIST Aleksandr Gomolyako
    19:59 GOAL Mikhail Shalagin
    20:51 ASSIST Mikhail Shalagin
    20:51 GOAL Aleksandr Gomolyako
    22:28 ASSIST Mikhail Shalagin
    22:28 GOAL Nikita Kacedym