FERRUM vs LEDIANYE VOINY

17-04-2021 20:45
The 17th Gameday

Player statistic

Vladislav Shiryaev FOUL 05:27    
    05:27 GOAL Aleksandr Gomolyako
Nikita Frolov ASSISTS 07:05    
Ilya Bobko GOAL 07:05    
Vladislav Shiryaev ASSISTS 09:51    
Ilya Bobko GOAL 09:51    
    13:58 ASSISTS Sergey Chystyakov
    13:58 GOAL Aleksandr Gomolyako
    15:05 ASSISTS Denis Vasilenkov
    15:05 GOAL Aleksandr Gomolyako
Sergey Pakhmurin ASSISTS 16:29    
Andrey Boltov GOAL 16:29    
Ilya Bobko ASSISTS 16:42    
Nikita Frolov GOAL 16:42    
    20:57 FOUL Igor Boyarchenkov
    25:08 ASSISTS Denis Vasilenkov
    25:08 GOAL Sergey Chystyakov
Vladislav Shiryaev GOAL 26:49    
    29:49 ASSISTS Aleksandr Chirva
    29:49 GOAL Denis Vasilenkov