FERRUM vs KUZNYA

20-04-2021 14:15
The 20th Gameday

Player statistic

    02:52 ASSIST Vitaliy Valkov
    02:52 GOAL Ilya Kliachyn
    13:32 ASSIST Ilya Kliachyn
    13:32 GOAL Gennady Malaschenko
Vladislav Shiryaev ASSIST 14:35    
Roberts Vorona GOAL 14:35    
    14:43 ASSIST Vitaliy Valkov
    14:43 GOAL Ilya Kliachyn
Vladislav Shiryaev ASSIST 16:40    
Sergey Pakhmurin GOAL 16:40    
Ilya Bobko ASSIST 17:02    
Roberts Vorona GOAL 17:02    
Vladislav Shiryaev ASSIST 17:43    
Ilya Bobko GOAL 17:43    
    18:01 ASSIST Vitaliy Valkov
    18:01 GOAL Andrei Gerasimov
Nikita Frolov ASSIST 18:55    
Roberts Vorona GOAL 18:55    
Nikita Frolov ASSIST 26:31    
Vladislav Shiryaev GOAL 26:31    
Vladislav Shiryaev FOUL 27:48