FERRUM vs CHETYRE LEDOKOLA

08-04-2021 08:00
The 8th Gameday

Player statistic

    10:30 FOUL Sergey Rabiza
Vladislav Shiryaev GOAL 10:30    
    11:35 ASSIST Otar Sahokyja
    11:35 GOAL Sergey Rabiza
    14:31 ASSIST Sergey Rabiza
    14:31 GOAL Otar Sahokyja
Aleksandr Paravaev ASSIST 15:40    
Vladislav Shiryaev GOAL 15:40    
    16:49 ASSIST Vasiliy Doronin
    16:49 GOAL Artem Ustimenko
    18:44 ASSIST Vasiliy Doronin
    18:44 GOAL Artem Ustimenko
Vasiliy Narzyaev ASSIST 29:40    
Aleksandr Paravaev GOAL 29:40