FERRUM vs CHETYRE LEDOKOLA

07-04-2021 09:15
The 7th Gameday

Player statistic

    03:27 ASSISTS Otar Sahokyja
    03:27 GOAL Vasiliy Doronin
    03:46 ASSISTS Vasiliy Doronin
    03:46 GOAL Maxim Repin
    04:55 ASSISTS Vasiliy Doronin
    04:55 GOAL Sergey Rabiza
Pavel Belyay FOUL 12:24    
Vladislav Shiryaev FOUL 17:19    
Vladislav Shiryaev FOUL 19:21    
Vladislav Shiryaev ASSISTS 20:48    
Vladislav Kuzmin GOAL 20:48    
    24:52 ASSISTS Kurov Ivan
    24:52 GOAL Otar Sahokyja