FERRUM vs BELSK

08-04-2021 14:15
The 8th Gameday

Player statistic

    00:22 ASSISTS Ilya Kuzikov
    00:22 GOAL Mikhail Syroezhkin
    06:43 ASSISTS Andrei Chvanchikov
    06:43 GOAL Egor Feofanov
    09:53 ASSISTS Egor Feofanov
    09:53 GOAL Mikhail Syroezhkin
Vladislav Kuzmin FOUL 11:41    
    12:27 FOUL Mikhail Syroezhkin
    12:27 YC Mikhail Syroezhkin
    14:35 ASSISTS Egor Feofanov
    14:35 GOAL Ilya Kuzikov
Vladislav Shiryaev FOUL 16:07    
    17:52 YC Egor Feofanov
Vasiliy Narzyaev GOAL 17:52    
    25:24 ASSISTS Ivan Pusev
    25:24 GOAL Andrei Chvanchikov