FERRUM vs ALMATY

18-04-2021 22:00
The 18th Gameday
1 Won in extra time 0
6
5

Player statistic

    02:17 ASSIST Evgeniy Borisov
    02:17 GOAL Ilya Ostrovskiy
Ilya Bobko ASSIST 06:22    
Andrey Boltov GOAL 06:22    
    09:19 ASSIST Kirill Malaschenko
    09:19 GOAL Evgeniy Borisov
Andrey Boltov ASSIST 11:28    
Roberts Vorona GOAL 11:28    
    12:46 ASSIST Evgeniy Borisov
    12:46 GOAL Kirill Malaschenko
Nikita Frolov ASSIST 13:19    
Vladislav Shiryaev GOAL 13:19    
Nikita Frolov ASSIST 14:14    
Vladislav Shiryaev GOAL 14:14    
    15:59 ASSIST Ivan Isayev
    15:59 GOAL Ivan Kiselev
Roberts Vorona ASSIST 18:01    
Ilya Bobko GOAL 18:01    
    18:37 RC Aleksandr Nesterov
    24:39 ASSIST Kirill Malaschenko
    24:39 GOAL Evgeniy Borisov