FERRUM vs ALMATY

14-04-2021 09:15
The 14th Gameday

Player statistic

Vladislav Shiryaev ASSIST 05:07    
Ilya Bobko GOAL 05:07    
    07:33 ASSIST Ilya Ostrovskiy
    07:33 GOAL Evgeniy Borisov
    11:39 ASSIST Ilya Ostrovskiy
    11:39 GOAL Aleksandr Nesterov
    12:30 ASSIST Evgeniy Lyzin
    12:30 GOAL Ivan Kiselev
Vladislav Shiryaev ASSIST 21:01    
Andrey Boltov GOAL 21:01    
Andrey Boltov ASSIST 21:32    
Ilya Bobko GOAL 21:32    
Vladislav Kuzmin ASSIST 24:54    
Andrey Boltov GOAL 24:54    
    27:50 ASSIST Evgeniy Borisov
    27:50 GOAL Evgeniy Lyzin