FERRUM vs ALMATY

29-04-2021 09:15
The 29th Gameday
1 Won in extra time 0
5
4

Player statistic

Vladislav Shiryaev ASSISTS 03:31    
Andrei Popov GOAL 03:31    
    06:40 ASSISTS Ivan Kiselev
    06:40 GOAL Evgeniy Lyzin
Evgeniy Nechaev ASSISTS 07:47    
Nikita Frolov GOAL 07:47    
    13:29 ASSISTS Igor Boyarchenkov
    13:29 GOAL Evgeniy Lyzin
Nikita Frolov ASSISTS 15:22    
Vladislav Shiryaev GOAL 15:22    
Evgeniy Nechaev ASSISTS 16:14    
Vladislav Shiryaev GOAL 16:14    
    18:34 ASSISTS Evgeniy Lyzin
    18:34 GOAL Ivan Isayev
    19:45 ASSISTS Evgeniy Lyzin
    19:45 GOAL Evgeniy Borisov
    21:10 YC Ilya Ostrovskiy
Evgeniy Nechaev YC 21:10