FERRUM vs ALMATY

24-04-2021 09:15
The 24th Gameday

Player statistic

Nikita Frolov ASSIST 12:34    
Vladislav Shiryaev GOAL 12:34    
Sergey Pakhmurin ASSIST 13:12    
Vladislav Shiryaev GOAL 13:12    
    19:42 ASSIST Evgeniy Lyzin
    19:42 GOAL Denis Shurakov
Ilya Bobko FOUL 24:20    
Vladislav Shiryaev FOUL 26:39    
Nikita Frolov ASSIST 28:37    
Ilya Bobko GOAL 28:37