FERRUM vs ALMATY

24-04-2021 09:15
The 24th Gameday

Player statistic

Nikita Frolov ASSISTS 12:34    
Vladislav Shiryaev GOAL 12:34    
Sergey Pakhmurin ASSISTS 13:12    
Vladislav Shiryaev GOAL 13:12    
    19:42 ASSISTS Evgeniy Lyzin
    19:42 GOAL Denis Shurakov
Ilya Bobko FOUL 24:20    
Vladislav Shiryaev FOUL 26:39    
Nikita Frolov ASSISTS 28:37    
Ilya Bobko GOAL 28:37