CRYSTAL vs MOLOTOBOYTSY

03-05-2021 23:15
The 31st Gameday

Player statistic

    15:20 ASSISTS Anatoliy Prus
    15:20 GOAL Andrei Mesheryakov
    17:13 ASSISTS Anatoliy Prus
    17:13 GOAL Nikita Pyatyrev
Maksim Leonov ASSISTS 18:19    
Oleg Popov GOAL 18:19    
Dmitriy Sidlyarov ASSISTS 19:10    
Dmitriy Samarin GOAL 19:10    
    19:42 ASSISTS Andrei Mesheryakov
    19:42 GOAL Nikita Pyatyrev
    22:51 ASSISTS Anatoliy Prus
    22:51 GOAL Sergey Gaskov
Egor Aleshin ASSISTS 29:16    
Dmitriy Sidlyarov GOAL 29:16