CRYSTAL vs MOLOTOBOYTSY

15-04-2021 23:15
The 15th Gameday

Player statistic

    01:27 ASSISTS Nikita Pozdnyakov
    01:27 GOAL Anatoliy Prus
Semyon Chebotarev ASSISTS 09:40    
Andrei Leonov GOAL 09:40    
    11:26 ASSISTS Aziz Seytanov
    11:26 GOAL Pavel Skumatov
    11:37 ASSISTS Maxim Repin
    11:37 GOAL Eugeniy Kostin
    14:34 ASSISTS Eugeniy Kostin
    14:34 GOAL Anatoliy Prus
Victor Baldaev ASSISTS 15:31    
Egor Aleshin GOAL 15:31    
Andrei Leonov ASSISTS 19:17    
Maksim Leonov GOAL 19:17    
    19:40 ASSISTS Nikita Pozdnyakov
    19:40 GOAL Maxim Repin
    20:48 ASSISTS Aziz Seytanov
    20:48 GOAL Pavel Skumatov
Maksim Leonov ASSISTS 23:16    
Egor Aleshin GOAL 23:16    
Victor Baldaev YC 23:23    
    23:23 GOAL Anatoliy Prus
Egor Aleshin ASSISTS 24:01    
Maksim Leonov GOAL 24:01    
    29:27 FOUL Eugeny Vorobyev