CRYSTAL vs LEDIANYE VOINY

06-05-2021 10:30
The 34th Gameday

Player statistic

Egor Aleshin ASSISTS 02:28    
Dmitriy Sidlyarov GOAL 02:28    
Dmitriy Samarin ASSISTS 04:43    
Egor Aleshin GOAL 04:43    
    05:43 FOUL Dmitriy Boychuk
Egor Aleshin GOAL 05:43    
    06:43 ASSISTS Egor Sivalnev
    06:43 GOAL Nikita Kacedym
    11:22 ASSISTS Ilya Shipov
    11:22 GOAL Danil Markus
    11:49 ASSISTS Danil Markus
    11:49 GOAL Nikita Kacedym
    20:46 ASSISTS Dmitriy Boychuk
    20:46 GOAL Egor Sivalnev
Maxim Repin ASSISTS 24:21    
Egor Aleshin GOAL 24:21    
Dmitriy Sidlyarov ASSISTS 25:38    
Maxim Repin GOAL 25:38    
    27:47 ASSISTS Nikita Kacedym
    27:47 GOAL Danil Markus
    28:21 ASSISTS Egor Sivalnev
    28:21 GOAL Nikita Kacedym
Egor Aleshin ASSISTS 29:40    
Dmitriy Sidlyarov GOAL 29:40