CRYSTAL vs LEDIANYE VOINY

28-04-2021 10:30
The 28th Gameday

Player statistic

Egor Aleshin ASSIST 12:24    
Dmitriy Sidlyarov GOAL 12:24    
    13:34 ASSIST Mikhail Shalagin
    13:34 GOAL Nikita Kacedym
Egor Aleshin ASSIST 14:35    
Dmitriy Sidlyarov GOAL 14:35    
Dmitriy Sidlyarov ASSIST 15:23    
Egor Aleshin GOAL 15:23    
    16:47 ASSIST Nikita Kacedym
    16:47 GOAL Mikhail Shalagin
Dmitriy Sidlyarov GOAL 18:02    
Dmitriy Samarin ASSIST 18:41    
Egor Aleshin GOAL 18:41    
    23:27 ASSIST Mikhail Shalagin
    23:27 GOAL Timur Besharov
    24:10 GOAL Mikhail Shalagin
Maxim Repin ASSIST 24:35    
Egor Aleshin GOAL 24:35    
    24:57 ASSIST Aleksandr Gomolyako
    24:57 GOAL Mikhail Shalagin
    27:44 ASSIST Ilya Shipov
    27:44 GOAL Mikhail Shalagin
Egor Aleshin ASSIST 28:11    
Dmitriy Sidlyarov GOAL 28:11    
    28:47 FOUL Timur Besharov
Dmitriy Sidlyarov GOAL 28:47    
    29:30 ASSIST Mikhail Shalagin
    29:30 GOAL Ilya Shipov
Oleg Popov ASSIST 29:58    
Maksim Leonov GOAL 29:58