CRYSTAL vs LEDIANYE VOINY

07-04-2021 08:00
The 7th Gameday

Player statistic

    04:49 ASSIST Igor Boyarchenkov
    04:49 GOAL Nikita Kacedym
Egor Aleshin ASSIST 12:40    
Semyon Chebotarev GOAL 12:40    
Victor Baldaev ASSIST 14:48    
Egor Aleshin GOAL 14:48    
Semyon Chebotarev ASSIST 15:20    
Egor Aleshin GOAL 15:20    
    15:25 ASSIST Aleksandr Gomolyako
    15:25 GOAL Andrey Boltov
Aleksey Shapiro ASSIST 15:49    
Victor Baldaev GOAL 15:49    
    17:18 ASSIST Denis Vasilenkov
    17:18 GOAL Nikita Kacedym
Victor Baldaev FOUL 18:17    
    18:17 GOAL Aleksandr Gomolyako
Aleksey Shapiro ASSIST 22:21    
Egor Aleshin GOAL 22:21    
    24:22 ASSIST Aleksandr Gomolyako
    24:22 GOAL Denis Vasilenkov
Victor Baldaev ASSIST 27:00    
Maksim Leonov GOAL 27:00