CHETYRE LEDOKOLA vs MOLOTOBOYTSY

26-04-2021 10:30
The 26th Gameday

Player statistic

Kurov Ivan ASSIST 03:26    
Otar Sahokyja GOAL 03:26    
Vasiliy Doronin ASSIST 09:45    
Denis Tolpegin GOAL 09:45    
Ilya Talaluev ASSIST 15:45    
Vasiliy Doronin GOAL 15:45    
    19:23 ASSIST Sergey Gaskov
    19:23 GOAL Andrei Mesheryakov
    25:29 ASSIST Pavel Skumatov
    25:29 GOAL Andrei Mesheryakov
Denis Tolpegin GOAL 26:15    
Andrei Revatskiy FOUL 26:35    
Kurov Ivan ASSIST 27:10    
Vasiliy Doronin GOAL 27:10    
    27:58 ASSIST Pavel Skumatov
    27:58 GOAL Andrei Mesheryakov
Denis Tolpegin ASSIST 29:55    
Ilya Talaluev GOAL 29:55