CHETYRE LEDOKOLA vs MOLOTOBOYTSY

21-04-2021 10:30
The 21st Gameday

Player statistic

Ilya Talaluev ASSIST 02:16    
Denis Tolpegin GOAL 02:16    
Andrei Revatskiy ASSIST 08:18    
Ilya Talaluev GOAL 08:18    
Andrei Revatskiy ASSIST 11:26    
Ilya Talaluev GOAL 11:26    
    14:15 ASSIST Linar Karimov
    14:15 GOAL Aziz Seytanov
Andrei Revatskiy FOUL 16:26    
    16:26 GOAL Aziz Seytanov
    17:11 ASSIST Anatoliy Prus
    17:11 GOAL Andrei Mesheryakov
    18:55 ASSIST Andrei Mesheryakov
    18:55 GOAL Pavel Skumatov
Andrei Revatskiy ASSIST 25:31    
Sergey Rabiza GOAL 25:31