CHETYRE LEDOKOLA vs KUZNYA

28-04-2021 23:15
The 28th Gameday

Player statistic

Ilya Talaluev GOAL 00:49    
Otar Sahokyja FOUL 01:40    
    02:24 ASSISTS Vitaliy Valkov
    02:24 GOAL Evgeniy Babitskiy
    02:55 ASSISTS Vitaliy Valkov
    02:55 GOAL Ilya Kliachyn
    10:53 ASSISTS Georgiy Badalyan
    10:53 GOAL Ilya Kliachyn
    12:47 ASSISTS Vitaliy Valkov
    12:47 GOAL Ilya Kliachyn
Ilya Talaluev ASSISTS 15:51    
Andrei Revatskiy GOAL 15:51    
    24:17 ASSISTS Ilya Kliachyn
    24:17 GOAL Georgiy Badalyan
    26:06 ASSISTS Georgiy Badalyan
    26:06 GOAL Ilya Kliachyn