CHETYRE LEDOKOLA vs KUZNYA

06-04-2021 19:30
The 6th Gameday

Player statistic

Artem Ustimenko ASSISTS 05:45    
Alexander Lyubimov GOAL 05:45    
    08:09 ASSISTS Vitaliy Valkov
    08:09 GOAL Georgiy Badalyan
    13:34 ASSISTS Georgiy Badalyan
    13:34 GOAL Vitaliy Valkov
    15:40 ASSISTS Vitaliy Valkov
    15:40 GOAL Anton Medvedev
    17:49 FOUL Gennady Malaschenko
Vasiliy Doronin GOAL 17:49    
    18:15 FOUL Ilya Kliachyn
Sergey Rabiza FOUL 22:01    
    22:01 GOAL Georgiy Badalyan