CHETYRE LEDOKOLA vs KUZNYA

03-04-2021 13:00
The 3rd Gameday

Player statistic

    04:23 ASSISTS Anton Medvedev
    04:23 GOAL Vitaliy Valkov
Maxim Repin ASSISTS 05:40    
Artem Ustimenko GOAL 05:40    
Sergey Rabiza ASSISTS 10:43    
Otar Sahokyja GOAL 10:43    
Maxim Repin ASSISTS 14:23    
Vasiliy Doronin GOAL 14:23    
    17:49 ASSISTS Georgiy Badalyan
    17:49 GOAL Vitaliy Valkov
    18:36 ASSISTS Kirill Malaschenko
    18:36 GOAL Ilya Kliachyn
    22:10 FOUL Anton Medvedev
Vasiliy Doronin ASSISTS 23:15    
Otar Sahokyja GOAL 23:15    
Sergey Rabiza FOUL 23:54    
    28:10 ASSISTS Vitaliy Valkov
    28:10 GOAL Evgeniy Babitskiy
Vasiliy Doronin YC 28:38