CHETYRE LEDOKOLA vs FERRUM

15-04-2021 11:45
The 15th Gameday

Player statistic

    11:24 ASSIST Ilya Bobko
    11:24 GOAL Andrey Boltov
    12:22 ASSIST Nikita Frolov
    12:22 GOAL Andrey Boltov
    15:08 ASSIST Ilya Bobko
    15:08 GOAL Andrey Boltov
    17:04 ASSIST Nikita Frolov
    17:04 GOAL Ilya Bobko
    18:58 ASSIST Roberts Vorona
    18:58 GOAL Andrey Boltov
    22:46 ASSIST Vladislav Shiryaev
    22:46 GOAL Roberts Vorona