CHETYRE LEDOKOLA vs CRYSTAL

10-05-2021 09:15
The 38th Gameday

Player statistic

    00:10 ASSISTS Egor Aleshin
    00:10 GOAL Dmitriy Sidlyarov
    08:02 ASSISTS Dmitriy Samarin
    08:02 GOAL Egor Aleshin
    12:29 ASSISTS Maksim Leonov
    12:29 GOAL Egor Aleshin
Aziz Seytanov ASSISTS 14:12    
Vasiliy Doronin GOAL 14:12    
    15:23 ASSISTS Egor Aleshin
    15:23 GOAL Dmitriy Samarin
    16:20 ASSISTS Andrei Leonov
    16:20 GOAL Egor Aleshin
    22:39 ASSISTS Maksim Leonov
    22:39 GOAL Andrei Leonov
    23:13 ASSISTS Dmitriy Sidlyarov
    23:13 GOAL Dmitriy Samarin
Vasiliy Doronin ASSISTS 25:19    
Alexander Lyubimov GOAL 25:19