CHETYRE LEDOKOLA vs Armeets

21-04-2021 13:00
The 21st Gameday

Player statistic

Ilya Talaluev ASSIST 03:04    
Andrei Revatskiy GOAL 03:04    
    03:24 ASSIST Dmitriy Gavrilovich
    03:24 GOAL Grigorii Baranchukov
Ilya Talaluev ASSIST 03:49    
Kurov Ivan GOAL 03:49    
    05:22 ASSIST Oleg Gubin
    05:22 GOAL Dmitriy Kotov
    05:29 ASSIST Dmitriy Kotov
    05:29 GOAL Gleb Miroshnikov
    10:46 ASSIST Dmitriy Kotov
    10:46 GOAL Grigorii Baranchukov
Ilya Talaluev ASSIST 18:15    
Sergey Rabiza GOAL 18:15    
Andrei Revatskiy ASSIST 18:49    
Kurov Ivan GOAL 18:49    
Andrei Revatskiy ASSIST 22:47    
Otar Sahokyja GOAL 22:47    
    26:56 ASSIST Gleb Miroshnikov
    26:56 GOAL Dmitriy Gavrilovich