BELSK vs MOLOTOBOYTSY

09-04-2021 14:15
The 9th Gameday

Player statistic

Egor Feofanov ASSISTS 03:55    
Andrei Chvanchikov GOAL 03:55    
Andrei Chvanchikov ASSISTS 04:48    
Ivan Pusev GOAL 04:48    
    05:50 FOUL Linar Karimov
Ilya Parkhomenko GOAL 05:50    
    07:05 ASSISTS Eugeniy Kostin
    07:05 GOAL Linar Karimov
Egor Feofanov ASSISTS 10:37    
Andrei Chvanchikov GOAL 10:37    
    14:21 ASSISTS Sergey Gaskov
    14:21 GOAL Anatoliy Prus
Nikita Pyatyrev ASSISTS 17:57    
Egor Feofanov GOAL 17:57    
Ilya Parkhomenko ASSISTS 19:16    
Ivan Pusev GOAL 19:16    
    21:07 ASSISTS Maksim Bogatin
    21:07 GOAL Eugeniy Kostin
    21:15 ASSISTS Anatoliy Prus
    21:15 GOAL Eugeniy Kostin