BELSK vs MOLOTOBOYTSY

06-05-2021 20:45
The 34th Gameday

Player statistic

    01:20 ASSISTS Pavel Skumatov
    01:20 GOAL Anatoliy Prus
Andrei Chvanchikov ASSISTS 04:21    
Evgeniy Sorokin GOAL 04:21    
Mikhail Syroezhkin ASSISTS 09:52    
Evgeniy Sorokin GOAL 09:52    
Evgeniy Sorokin ASSISTS 10:27    
Aleksandr Akhramovich GOAL 10:27    
    20:12 ASSISTS Pavel Skumatov
    20:12 GOAL Andrei Mesheryakov
    21:34 ASSISTS Aziz Seytanov
    21:34 GOAL Anatoliy Prus
    24:12 FOUL Nikita Pozdnyakov
Andrei Chvanchikov ASSISTS 25:57    
Evgeniy Sorokin GOAL 25:57    
    29:56 ASSISTS Pavel Skumatov
    29:56 GOAL Andrei Mesheryakov