BELSK vs MOLOTOBOYTSY

03-05-2021 18:15
The 31st Gameday

Player statistic

    02:35 ASSISTS Nikita Pozdnyakov
    02:35 GOAL Andrei Mesheryakov
Mikhail Syroezhkin ASSISTS 12:03    
Egor Feofanov GOAL 12:03    
Mikhail Syroezhkin ASSISTS 14:04    
Semen Garshin GOAL 14:04    
Aleksandr Akhramovich ASSISTS 14:54    
Evgeniy Sorokin GOAL 14:54    
Evgeniy Sorokin ASSISTS 15:18    
Andrei Chvanchikov GOAL 15:18    
    23:20 ASSISTS Nikita Pyatyrev
    23:20 GOAL Nikita Pozdnyakov
    26:30 ASSISTS Nikita Pozdnyakov
    26:30 GOAL Anatoliy Prus