BELSK vs MOLOTOBOYTSY

03-05-2021 18:15
The 31st Gameday

Player statistic

    02:35 ASSIST Nikita Pozdnyakov
    02:35 GOAL Andrei Mesheryakov
Mikhail Syroezhkin ASSIST 12:03    
Egor Feofanov GOAL 12:03    
Mikhail Syroezhkin ASSIST 14:04    
Semen Garshin GOAL 14:04    
Aleksandr Akhramovich ASSIST 14:54    
Evgeniy Sorokin GOAL 14:54    
Evgeniy Sorokin ASSIST 15:18    
Andrei Chvanchikov GOAL 15:18    
    23:20 ASSIST Nikita Pyatyrev
    23:20 GOAL Nikita Pozdnyakov
    26:30 ASSIST Nikita Pozdnyakov
    26:30 GOAL Anatoliy Prus