BELSK vs MOLOTOBOYTSY

17-04-2021 14:15
The 17th Gameday

Player statistic

    00:46 ASSIST Aziz Seytanov
    00:46 GOAL Pavel Skumatov
Aleksandr Akhramovich ASSIST 03:12    
Andrei Chvanchikov GOAL 03:12    
Aleksandr Akhramovich FOUL 03:49    
    07:43 ASSIST Pavel Skumatov
    07:43 GOAL Linar Karimov
    08:23 FOUL Linar Karimov
Egor Feofanov GOAL 08:23    
    12:08 ASSIST Anatoliy Prus
    12:08 GOAL Pavel Skumatov
    12:25 ASSIST Aziz Seytanov
    12:25 GOAL Eugeniy Kostin
Ivan Pusev GOAL 13:27    
Andrei Chvanchikov ASSIST 14:47    
Aleksandr Akhramovich GOAL 14:47    
Egor Feofanov ASSIST 16:25    
Aleksandr Akhramovich GOAL 16:25    
    17:47 ASSIST Anatoliy Prus
    17:47 GOAL Aziz Seytanov
Egor Feofanov ASSIST 17:53    
Andrei Chvanchikov GOAL 17:53