BELSK vs LEDIANYE VOINY

07-05-2021 22:00
The 35th Gameday

Player statistic

Evgeniy Sorokin ASSIST 00:50    
Ilya Kuzikov GOAL 00:50    
Evgeniy Sorokin ASSIST 01:44    
Ilya Kuzikov GOAL 01:44    
    06:03 FOUL Mikhail Shalagin
Semen Garshin GOAL 06:03    
Andrei Chvanchikov ASSIST 09:21    
Ilya Kuzikov GOAL 09:21    
Artem Bogachev FOUL 10:45    
    10:51 ASSIST Mikhail Shalagin
    10:51 GOAL Ilya Shipov
    11:13 ASSIST Ilya Shipov
    11:13 GOAL Mikhail Shalagin
    13:19 ASSIST Mikhail Shalagin
    13:19 GOAL Ilya Shipov
Ilya Kuzikov ASSIST 13:43    
Evgeniy Sorokin GOAL 13:43    
Mikhail Syroezhkin ASSIST 15:25    
Ilya Kuzikov GOAL 15:25    
    16:43 ASSIST Danil Markus
    16:43 GOAL Mikhail Shalagin
    18:52 ASSIST Mikhail Shalagin
    18:52 GOAL Ilya Shipov
Semen Garshin ASSIST 22:46    
Mikhail Syroezhkin GOAL 22:46    
    27:47 ASSIST Danil Markus
    27:47 GOAL Egor Sivalnev