BELSK vs LEDIANYE VOINY

23-04-2021 14:15
The 23rd Gameday

Player statistic

Ilya Kuzikov ASSIST 04:34    
Ivan Pusev GOAL 04:34    
    11:05 FOUL Mikhail Shalagin
    15:14 ASSIST Mikhail Shalagin
    15:14 GOAL Denis Vasilenkov
Mikhail Syroezhkin ASSIST 16:28    
Ilya Parkhomenko GOAL 16:28    
    21:09 ASSIST Aleksandr Gomolyako
    21:09 GOAL Mikhail Shalagin
    21:54 ASSIST Aleksandr Gomolyako
    21:54 GOAL Nikita Kacedym
Mikhail Syroezhkin ASSIST 25:08    
Nikita Pyatyrev GOAL 25:08    
    26:31 ASSIST Timur Besharov
    26:31 GOAL Denis Vasilenkov
Nikita Pyatyrev FOUL 27:46    
    29:29 ASSIST Mikhail Shalagin
    29:29 GOAL Nikita Kacedym