BELSK vs CRYSTAL

27-04-2021 09:15
The 27th Gameday
0 Won in extra time 2
5
6

Player statistic

Mikhail Syroezhkin ASSIST 05:39    
Nikita Pyatyrev GOAL 05:39    
Ivan Pusev ASSIST 14:44    
Ilya Parkhomenko GOAL 14:44    
    14:49 ASSIST Oleg Popov
    14:49 GOAL Maxim Repin
Mikhail Syroezhkin ASSIST 16:11    
Nikita Pyatyrev GOAL 16:11    
    19:19 ASSIST Maksim Leonov
    19:19 GOAL Dmitriy Sidlyarov
    20:13 ASSIST Dmitriy Sidlyarov
    20:13 GOAL Andrei Leonov
    20:31 ASSIST Dmitriy Sidlyarov
    20:31 GOAL Andrei Leonov
Nikita Pyatyrev ASSIST 21:33    
Egor Feofanov GOAL 21:33    
Egor Feofanov ASSIST 23:30    
Ilya Parkhomenko GOAL 23:30    
    24:58 ASSIST Andrei Leonov
    24:58 GOAL Dmitriy Sidlyarov