Armeets vs MOLOTOBOYTSY

12-04-2021 10:30
The 12th Gameday

Player statistic

Nikita Pozdnyakov ASSISTS 01:01    
Dmitriy Kotov GOAL 01:01    
Dmitriy Gavrilovich ASSISTS 05:19    
Gleb Miroshnikov GOAL 05:19    
Dmitriy Kotov ASSISTS 05:49    
Nikita Pozdnyakov GOAL 05:49    
    06:43 FOUL Eugeny Vorobyev
Dmitriy Gavrilovich GOAL 06:43    
    07:02 FOUL Eugeny Vorobyev
Gleb Miroshnikov ASSISTS 08:14    
Dmitriy Kotov GOAL 08:14    
    12:35 FOUL Pavel Belyay
Maxim Korobov ASSISTS 18:22    
Gleb Miroshnikov GOAL 18:22    
Nikita Bokov ASSISTS 26:48    
Dmitriy Gavrilovich GOAL 26:48    
    28:26 ASSISTS Anatoliy Prus
    28:26 GOAL Aziz Seytanov