Armeets vs MOLOTOBOYTSY

07-05-2021 10:30
The 35th Gameday

Player statistic

Denis Shupinskiy FOUL 01:56    
    01:56 GOAL Nikita Pozdnyakov
Dmitriy Kotov ASSISTS 05:17    
Oleg Gubin GOAL 05:17    
Grigorii Baranchukov ASSISTS 07:31    
Dmitriy Kotov GOAL 07:31    
    12:01 ASSISTS Pavel Skumatov
    12:01 GOAL Andrei Mesheryakov
Oleg Gubin ASSISTS 13:59    
Grigorii Baranchukov GOAL 13:59    
    14:50 ASSISTS Aziz Seytanov
    14:50 GOAL Pavel Skumatov
Oleg Gubin ASSISTS 18:42    
Dmitriy Kotov GOAL 18:42    
Dmitriy Kotov ASSISTS 19:39    
Vyacheslav Shuvalov GOAL 19:39    
Dmitriy Mukhin ASSISTS 21:23    
Grigorii Baranchukov GOAL 21:23    
Oleg Gubin ASSISTS 22:27    
Dmitriy Mukhin GOAL 22:27    
    25:16 ASSISTS Nikita Pozdnyakov
    25:16 GOAL Pavel Skumatov
    28:30 FOUL Aziz Seytanov
    29:42 ASSISTS Aziz Seytanov
    29:42 GOAL Pavel Skumatov