Armeets vs MOLOTOBOYTSY

10-04-2021 11:45
The 10th Gameday

Player statistic

Dmitriy Gavrilovich ASSIST 02:09    
Gleb Miroshnikov GOAL 02:09    
Grigorii Baranchukov ASSIST 07:09    
Dmitriy Kotov GOAL 07:09    
    08:37 ASSIST Aziz Seytanov
    08:37 GOAL Anatoliy Prus
Dmitriy Gavrilovich FOUL 12:13    
    12:13 FOUL Eugeniy Kostin
Gleb Miroshnikov ASSIST 14:26    
Maxim Korobov GOAL 14:26    
Nikita Pozdnyakov ASSIST 17:18    
Gleb Miroshnikov GOAL 17:18    
Grigorii Baranchukov FOUL 17:24    
    17:24 GOAL Anatoliy Prus
Maxim Korobov ASSIST 18:26    
Grigorii Baranchukov GOAL 18:26    
Dmitriy Gavrilovich ASSIST 21:26    
Gleb Miroshnikov GOAL 21:26    
Grigorii Baranchukov FOUL 24:37    
    25:22 ASSIST Anatoliy Prus
    25:22 GOAL Aziz Seytanov
Gleb Miroshnikov ASSIST 26:00    
Maxim Korobov GOAL 26:00    
Gleb Miroshnikov ASSIST 27:50    
Grigorii Baranchukov GOAL 27:50