Armeets vs KUZNYA

21-04-2021 11:45
The 21st Gameday

Player statistic

    01:26 ASSISTS Evgeniy Babitskiy
    01:26 GOAL Gennady Malaschenko
Gleb Miroshnikov ASSISTS 07:21    
Maxim Korobov GOAL 07:21    
    07:30 ASSISTS Georgiy Badalyan
    07:30 GOAL Anton Medvedev
Gleb Miroshnikov ASSISTS 09:59    
Maxim Korobov GOAL 09:59    
    12:58 ASSISTS Gennady Malaschenko
    12:58 GOAL Georgiy Badalyan
    14:14 FOUL Evgeniy Babitskiy
    14:32 ASSISTS Andrei Gerasimov
    14:32 GOAL Gennady Malaschenko
Maxim Korobov FOUL 14:51    
    14:51 GOAL Andrei Gerasimov
    17:22 ASSISTS Andrei Gerasimov
    17:22 GOAL Georgiy Badalyan
Dmitriy Gavrilovich GOAL 17:37    
    18:57 FOUL Anton Medvedev
Maxim Korobov ASSISTS 19:52    
Oleg Gubin GOAL 19:52    
    25:53 FOUL Anton Medvedev
    28:10 ASSISTS Gennady Malaschenko
    28:10 GOAL Ilya Kliachyn