Armeets vs KUZNYA

16-04-2021 11:45
The 16th Gameday

Player statistic

Gleb Miroshnikov ASSISTS 00:11    
Dmitriy Gavrilovich GOAL 00:11    
    01:56 ASSISTS Gennady Malaschenko
    01:56 GOAL Andrei Gerasimov
Grigorii Baranchukov ASSISTS 06:33    
Maxim Korobov GOAL 06:33    
Oleg Gubin ASSISTS 07:44    
Gleb Miroshnikov GOAL 07:44    
    15:10 ASSISTS Ilya Kliachyn
    15:10 GOAL Gennady Malaschenko
    17:55 ASSISTS Ilya Kliachyn
    17:55 GOAL Andrei Gerasimov
    20:18 ASSISTS Evgeniy Babitskiy
    20:18 GOAL Ilya Kliachyn
    22:22 ASSISTS Vitaliy Valkov
    22:22 GOAL Ilya Kliachyn
    24:51 FOUL Georgiy Badalyan
Oleg Gubin GOAL 24:51    
Grigorii Baranchukov ASSISTS 28:34    
Maxim Korobov GOAL 28:34    
    29:03 ASSISTS Ilya Kliachyn
    29:03 GOAL Vitaliy Valkov