Armeets vs BELSK

14-04-2021 23:15
The 14th Gameday

Player statistic

    02:36 ASSIST Ivan Pusev
    02:36 GOAL Ilya Kuzikov
    12:10 FOUL Andrei Chvanchikov
Maxim Korobov GOAL 12:10    
    13:44 ASSIST Nikita Pyatyrev
    13:44 GOAL Aleksandr Akhramovich
    16:06 FOUL Ilya Kuzikov
    19:59 ASSIST Aleksandr Akhramovich
    19:59 GOAL Ivan Pusev
    20:26 ASSIST Andrei Chvanchikov
    20:26 GOAL Nikita Pyatyrev
    20:51 ASSIST Andrei Chvanchikov
    20:51 GOAL Aleksandr Akhramovich
Grigorii Baranchukov FOUL 27:13    
    27:13 GOAL Ivan Pusev
    28:06 FOUL Mikhail Syroezhkin