ALMATY vs URALETS

10-04-2021 10:30
The 10th Gameday

Player statistic

    04:47 ASSISTS Aleksey Kudreman
    04:47 GOAL Gordey Zarkov
    07:17 ASSISTS Vladimir Kalugin
    07:17 GOAL Aleksey Kudreman
Ivan Kiselev ASSISTS 09:53    
Aleksandr Nesterov GOAL 09:53    
Ilya Ostrovskiy ASSISTS 16:28    
Ivan Isayev GOAL 16:28    
Evgeniy Lyzin ASSISTS 17:36    
Evgeniy Borisov GOAL 17:36    
Evgeniy Lyzin ASSISTS 19:34    
Ivan Kiselev GOAL 19:34    
    23:92 ASSISTS Anton Borko
    23:92 GOAL Pavel Podluboshnov
    24:53 ASSISTS Anton Borko
    24:53 GOAL Gordey Zarkov
Ivan Isayev ASSISTS 25:43    
Evgeniy Lyzin GOAL 25:43    
    27:25 YC Anton Borko
Aleksandr Nesterov ASSISTS 29:05    
Evgeniy Borisov GOAL 29:05