ALMATY vs MOLOTOBOYTSY

08-05-2021 19:30
The 36th Gameday

Player statistic

    01:36 ASSISTS Aziz Seytanov
    01:36 GOAL Nikita Pyatyrev
    05:27 FOUL Pavel Skumatov
Evgeniy Lyzin ASSISTS 09:01    
Ivan Kiselev GOAL 09:01    
Ivan Kiselev ASSISTS 10:38    
Evgeniy Borisov GOAL 10:38    
Ivan Kiselev ASSISTS 11:44    
Ilya Ostrovskiy GOAL 11:44    
Evgeniy Borisov ASSISTS 19:43    
Ilya Ostrovskiy GOAL 19:43    
Ivan Kiselev ASSISTS 22:19    
Igor Boyarchenkov GOAL 22:19    
Ivan Kiselev ASSISTS 23:23    
Evgeniy Lyzin GOAL 23:23