ALMATY vs LEDIANYE VOINY

14-04-2021 11:45
The 14th Gameday

Player statistic

    01:29 ASSISTS Aleksandr Gomolyako
    01:29 GOAL Denis Vasilenkov
    03:42 ASSISTS Igor Boyarchenkov
    03:42 GOAL Aleksandr Chirva
Aleksandr Nesterov ASSISTS 06:33    
Ivan Kiselev GOAL 06:33    
    08:59 FOUL Aleksandr Chirva
Evgeniy Lyzin GOAL 08:59    
    09:05 ASSISTS Igor Boyarchenkov
    09:05 GOAL Nikita Kacedym
Ivan Isayev ASSISTS 16:48    
Evgeniy Lyzin GOAL 16:48    
Ivan Isayev ASSISTS 23:26    
Evgeniy Lyzin GOAL 23:26    
Evgeniy Lyzin ASSISTS 29:40