ALMATY vs LEDIANYE VOINY

14-04-2021 11:45
The 14th Gameday

Player statistic

    01:29 ASSIST Aleksandr Gomolyako
    01:29 GOAL Denis Vasilenkov
    03:42 ASSIST Igor Boyarchenkov
    03:42 GOAL Aleksandr Chirva
Aleksandr Nesterov ASSIST 06:33    
Ivan Kiselev GOAL 06:33    
    08:59 FOUL Aleksandr Chirva
Evgeniy Lyzin GOAL 08:59    
    09:05 ASSIST Igor Boyarchenkov
    09:05 GOAL Nikita Kacedym
Ivan Isayev ASSIST 16:48    
Evgeniy Lyzin GOAL 16:48    
Ivan Isayev ASSIST 23:26    
Evgeniy Lyzin GOAL 23:26    
Evgeniy Lyzin ASSIST 29:40