ALMATY vs LEDIANYE VOINY

29-04-2021 11:45
The 29th Gameday

Player statistic

    04:18 ASSISTS Ilya Shipov
    04:18 GOAL Aleksey Gusev
Ivan Isayev ASSISTS 13:08    
Igor Boyarchenkov GOAL 13:08    
    13:53 ASSISTS Egor Sivalnev
    13:53 GOAL Aleksey Gusev
    14:53 ASSISTS Ilya Shipov
    14:53 GOAL Aleksey Gusev
Evgeniy Borisov FOUL 18:45    
    18:45 GOAL Mikhail Shalagin
    22:50 ASSISTS Ilya Shipov
    22:50 GOAL Aleksey Gusev
    23:30 ASSISTS Ilya Shipov
    23:30 GOAL Mikhail Shalagin
    26:20 ASSISTS Danil Markus
    26:20 GOAL Mikhail Shalagin
Ivan Kiselev ASSISTS 26:36    
Ilya Ostrovskiy GOAL 26:36    
Ivan Isayev ASSISTS 28:23    
Evgeniy Lyzin GOAL 28:23