ALMATY vs LEDIANYE VOINY

24-04-2021 11:45
The 24th Gameday

Player statistic

Ivan Isayev ASSISTS 05:29    
Evgeniy Lyzin GOAL 05:29    
Ivan Isayev FOUL 07:32    
Aleksandr Nesterov ASSISTS 12:15    
Evgeniy Lyzin GOAL 12:15    
Ilya Ostrovskiy FOUL 12:27    
    12:33 ASSISTS Sergey Chystyakov
    12:33 GOAL Mikhail Shalagin
    14:22 ASSISTS Danil Markus
    14:22 GOAL Mikhail Shalagin
    17:03 ASSISTS Mikhail Shalagin
    17:03 GOAL Denis Vasilenkov
    17:50 FOUL Denis Vasilenkov
Evgeniy Lyzin GOAL 17:50    
    20:20 ASSISTS Aleksandr Gomolyako
    20:20 GOAL Mikhail Shalagin
Evgeniy Borisov FOUL 22:36    
    22:50 FOUL Mikhail Shalagin
Evgeniy Lyzin GOAL 22:50    
    29:32 ASSISTS Mikhail Shalagin
    29:32 GOAL Aleksandr Gomolyako