ALMATY vs KUZNYA

05-05-2021 10:30
The 33rd Gameday

Player statistic

Evgeniy Lyzin ASSIST 02:06    
Aleksandr Nesterov GOAL 02:06    
    03:11 ASSIST Vitaliy Valkov
    03:11 GOAL Gennady Malaschenko
    04:09 FOUL Andrei Gerasimov
    04:26 ASSIST Georgiy Badalyan
    04:26 GOAL Ilya Kliachyn
Evgeniy Borisov ASSIST 06:41    
Ilya Ostrovskiy GOAL 06:41    
    09:59 ASSIST Ilya Kliachyn
    09:59 GOAL Georgiy Badalyan
    13:39 ASSIST Gennady Malaschenko
    13:39 GOAL Andrei Gerasimov
    14:03 ASSIST Anton Medvedev
    14:03 GOAL Georgiy Badalyan
Ilya Ostrovskiy ASSIST 16:10    
Evgeniy Lyzin GOAL 16:10    
Evgeniy Lyzin RC 16:59    
    16:59 GOAL Georgiy Badalyan
    19:42 ASSIST Gennady Malaschenko
    19:42 GOAL Vitaliy Valkov