ALMATY vs KUZNYA

30-04-2021 10:30
The 30th Gameday
2 Won in extra time 1
6
5

Player statistic

Igor Boyarchenkov ASSIST 02:02    
Evgeniy Lyzin GOAL 02:02    
Ivan Isayev ASSIST 04:53    
Ilya Ostrovskiy GOAL 04:53    
    05:50 ASSIST Vitaliy Valkov
    05:50 GOAL Ilya Kliachyn
Igor Boyarchenkov ASSIST 08:46    
Ivan Isayev GOAL 08:46    
Ivan Isayev ASSIST 09:12    
Igor Boyarchenkov GOAL 09:12    
    13:02 ASSIST Georgiy Badalyan
    13:02 GOAL Evgeniy Babitskiy
    22:05 ASSIST Evgeniy Babitskiy
    22:05 GOAL Vitaliy Valkov
Ivan Kiselev FOUL 23:29    
    23:29 GOAL Ilya Kliachyn
Ivan Isayev ASSIST 26:17    
Ilya Ostrovskiy GOAL 26:17    
    28:36 ASSIST Ilya Kliachyn
    28:36 GOAL Georgiy Badalyan