ALMATY vs FERRUM

07-05-2021 23:15
The 35th Gameday

Player statistic

    00:22 ASSIST Vladislav Shiryaev
    00:22 GOAL Filipp Tolyzakov
    08:15 ASSIST Evgeniy Nechaev
    08:15 GOAL Andrey Boltov
    11:29 ASSIST Filipp Tolyzakov
    11:29 GOAL Nikita Frolov
Evgeniy Borisov FOUL 11:44    
Ivan Isayev ASSIST 15:44    
Evgeniy Lyzin GOAL 15:44    
Ivan Kiselev ASSIST 21:59    
Aleksandr Nesterov GOAL 21:59